به گزارش پایگاه خبری باشگاه ،باشگاه گیتی پسند سهمیه تیم فوتبال دسته سوم کشوری خود را به تیم باشگاه ورزشی رضوانی واگذار نمود

باشگاه رضوانی در اصفهان فعالیت تیم فوتبال را ادامه خواهد داد