به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با خبر شدیم خانواده جنتی در غم از دست دادن یکی از اقوام نزدیک خود سوگوار شده اند ، کارکنان باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بر خود واجب می دانند خود را  شریک غم حاج ناصر و علیرضا جنتی مدیران عامل گروه و باشگاه بدانند و برای این عزیز تازه سفر کرده غفران الهی از خداونند متعال مسئلت نمایند