باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند در خصوص رای کمیته انضباطی پیرامون حضور هواداران در بازی برگشت فینال بدینوسیله از رئیس و اعضا محترم کمیته انضباطی ، ریاست محترم سازمان لیگ فوتسال و دبیر محترم سازمان لیگ که با درایت خود باعث حضور پرشور هواداران در فینال گردیدند تشکر نموده و از سرمربی ، بازیکنان و هواداران تقاضا می نماید در کمال آرامش و متانت در دیدار فینال صرفاً تمرکز بر تیم محبوب خود نمایند
و در پایان اعلام می دارد کلیه موارد عنوان شده در فضاهای مجازی منتسب به عوامل گیتی پسند مربوط به هفته های قبل بوده و این مجموعه قصد توهینی به هیچیک از مسئولین سازمان لیگ را نداشته و ندارد