باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بعد از اتمام دیدار این تیم و ملی حفاری اهواز بر خود واجب دانست از کلیه عوامل اجرائی ، نماینده سازمان لیگ جناب آقای مرادخانی ،رئیس و دبیر سازمان لیگ فوتسال ، نیروی انتظامی ، اداره کل ورزش و جوانان ، هیئت فوتبال استان اصفهان ، هوادران پرشور ، کارکنان گروه صنایع گیتی پسند ، اصحاب رسانه و به ویژه تیم داوری این دیدار بالاخص محمود نصیرلو که نشان داد با مدیریت صحیح از بسیاری از حواشی جلوگیری نمود و همچنین خسته نباشید به آقای مهندس سهرابی که الحق و الانصاف تا این مرحله بدون نقص در چیدمان داوری اعمال نظر نمودند کمال تشکر را داریم

به امید برگزاری فینالی زیبا برای سربلندی خانواده فوتسال