مدیریت ، کارکنان ، بازیکنان ، مربیان ، هنرجویان باشگاه گیتی پسند با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن ، 40 سالگی انقلاب را جشن گرفتند