با توجه به اتفاقات رخ داده در بازی روز گذشته گیتی پسند و شهروند ساری، باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند در اطلاعیه ای اعلام می دارد کلیه مصاحبه ها و نقل قول ها از سوی بازیکنان، کادر فنی صرفا نظرات شخصی نامبردگان می باشد و این مجموعه از شب گذشته با گردآوری مستندات و برگزاری جلسات متعدد در حال تکمیل مدارک خود جهت اظهار نظر می باشد

باشگاه فرهنگی ورزش صنایع گیتی پسند تا ساعاتی دیگر بیانیه رسمی خود را منتشر خواهد کرد