به گزارش پایگاه خبری باشگاه با پیشنهاد مدیران کارخانجات گیتی پسند و تصویب حاج ناصر جنتی مدیر عامل گروه صنایع گیتی پسند ، اعضا شورای سیاست گذاری ورزش کارکنان این گروه صنعتی بمدت 2 سال منصوب شدند

اعضا شورا

1-افشین تاجمیر ریاحی مدیر شرکت آتی لوله

2-مجید طاهری مدیر شرکت آذین لوله

3-حمید زمانی مدیر شرکت مونا پلیمر

4-احسان صباغ هرندی مدیر شرکت صنایع شیمیایی

5-محمد حسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند

6-مجید کلاهی معاون اداری و منابع انسانی گروه صنایع گیتی پسند

7-محمد علی حسنی جبلی مدیر طب کار

8-عنایت الله معشوری (دبیر شورا) مسئول ورزش کارکنان باشگاه

لازم بذکر است گروه صنایع گیتی پسند با برخورداری حدود 3 هزار نیروی کار و حدود 40 شرکت زیر مجموعه ، بخش ورزش کارکنان آن از اهمیت به سزائی برخوردار می باشد