به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، جمعی از همکاران کارخانه آتی لوله با حضور در کوه صفه، شادی و نشاط را برای خود و خانواده به ارمغان آوردند.
این کوه گشت به ابتکار مدیران کارخانه آتی لوله و با همکاری باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند به انجام رسید و استقبال مناسبی نیز از آن به عمل آمد.
در این برنامه تفریحی و فرهنگی، نزدیک به 200 نفر از همکاران و خانواده آنان حضور داشتند و ضمن کوهنوردی و پیاده روی در اجرای برنامه های فرهنگی و تفریحی در نظر گرفته شده مشارکت کردند.