به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، باخبر شدیم عنایت اله معشوری مدیریت ورزش همگانی باشگاه گیتی پسند در غم از دست دادن پدر خود به سوگ نشسته است لذا این مجموعه برخود واجب می داند ضمن همدردی با ایشان برای بازماندگان صبر جمیل از خداوند منان مسئلت نماید.