به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، باخبر شدیم غلامرضا بهروان رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ حرفه ای فوتبال در غم از دست دادن پدر همسرشان به سوگ نشسته است لذا این مجموعه برخود واجب می داند ضمن همدردی برای بازماندگان صبر جمیل از خداوند منان مسئلت نماید.