به گزارش سایت باشگاه توسط علی طاهری مدیر عامل باشگاه انتصابهای زیر صورت پذیرفت.
بر اساس ابلاغی آقای عنایت الله معشوری به سمت مسئول ورزش کارکنان "همگانی و مدارس ورزشی باشگاه گیتی پسند منصوب گردید.
همچنین آقای سید مرتضی میرحسینی به سمت رابط هیات فوتبال و سازمان لیگ فوتسال و همچنین مسئول امور اماکن ورزشی تحت قرار داد باشگاه منصوب گردید.
لازم به ذکر است باشکاه علاوه بر ورزش قهرمانی وظیفه پوشش و سرویس دهی بالغ بر 3 هزار نیروی انسانی گروه صنایع گیتی پسند را برعهده دارد که تعداد 170 مکان ورزشی نیز در سال 93 تحت قرار داد باشگاه گیتی پسند می باشد.
محمد حسین عراقی زاده "قائم مقام باشگاه با اعلام مطلب فوق افزود"به منظور حمایت از کارکنان و خانواده آنان در سال 93 باشگاه با برنامه ریزی مدون تری در این سال برنامه هایی برای اوقات فراغت خانواده ها و همچنین مسابقات کار کنان در 10 رشته ورزشی و3 رشته برای همسران و فرزندان در دستور کار دارد که کلیه اطلاعات مربوطه طی تقویمی به کلیه شرکت های گروه صنایع گیتی پسند ابلاغ گردیده و نیز در قسمت ورزش کارکنان در سایت باشگاه نیز موجود می باشد.
عراقی زاده در پایان گفت:در همین راستا 164 مکان برای کارکنان و 6 مکان برای تیم های ورزش قهرمانی باشگاه در سال 93 قرار داد منعقد گردیده است.