باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند از زحمات چهارساله دکتر ذاکر اصفهانی در سمت استانداری اصفهان قدردانی به عمل می آورد و حضور دکتر رسول زرگر پور را به عنوان استاندار جدید اصفهان تبریک عرض می نماید.
به گزارش واحد خبر باشگاه صنایع گیتی پسند، دکتر ذاکر اصفهانی استاندار اسبق اصفهان در 4 سال حضور خود در استانداری اصفهان زحمات فراوانی کشید و به نوبه خود از فعالیت های باشگاه گیتی پسند نیز حمایت همه جانبه به عمل آورد.جای دارد به رسم قدردانی از زحمات دکتر ذاکر اصفهانی تقدیر به عمل آوریم و زحمات وی را ارج نهیم.
باشگاه گیتی پسند همچنین حضور دکتر رسول زرگر پور را به سمت استاندار جدید اصفهان تبریک عرض می نماید.امید است دکتر زرگرپور همچون سمت های گذشته خود، با افتخار و جدیت برای استان تلاش نماید و توجه ویژه ای به ورزش استان نیز داشته باشد.