به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، بعد از مذاکره با مدیران گیتی پسند علیرضا وفائی بازیکن تیم ملی فوتسال به گیتی پسند پیوست و در فصل 1399- 1400 این تیم را همراهی خواهد نمود علیرضا وفایی فصل گذشته بعنوان...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، بعد از مذاکره با مدیران گیتی پسند سعید احمد عباسی بازیکن تیم ملی فوتسال و سال گذشته این تیم با تمدید قرارداد خود مجدداً گیتی پسند را در فصل 1399- 1400 همراهی خواهد نمود...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، بعد از مذاکره با مدیران باشگاه ، قدرت بهادری بازیکن ملی پوش فوتسال به گیتی پسند پیوست و در فصل 1399 -1400 این تیم را همراهی خواهد کرد قدرت بهادری فصل گذشته کاپیتان فرش...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، بعد از مذاکره با مدیران گیتی پسند میثم برمشوری برای دومین فصل متوالی قرارداد خود را با گیتی پسند تمدید کرد و در فصل 1399-1400 این تیم را همراهی خواهد نمود برمشوری بعد...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، سپهر محمدی دروازه بان ملی پوش گازپروم روسیه بعد از اتمام قرارداد خود طی مذاکره با مدیران گیتی پسند جهت فصل 1399 – 1400 به این تیم پیوست سپهر محمدی فصل گذشته با گازپروم...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، بعد از مذاکره با مدیران گیتی پسند محمد رضا سنگ سفیدی بازیکن تیم ملی فوتسال و سال گذشته این تیم با تمدید قرارداد خود مجدداً گیتی پسند را در فصل 1399- 1400 همراهی خواهد...
به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با معرفی وحید شمسایی و مذاکره مدیران گیتی پسند ، مجید رئیسی بازیکن سابق تیم ملی فوتسال بعنوان یکی از دستیاران وی جهت فصل 1399-1400 به گیتی پسند پیوست مجید رئیسی همراه...
وحید شمسایی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان پیرامون عقد قرارداد با باشگاه گیتی‌پسند اصفهان اظهار داشت: دوسالی از دنیای فوتسال دور بودم، سال نخست به دلیل برخی اتفاقات راغب به حضور نبودم و...

سال جهش تولید

ارتباط با مدیریت

ارتباط با مدیریت باشگاه گیتی پسند

در صورتی که تمایل دارید پیام های شما را مستقیم مدیریت مطالعه کند می توانید اینجا را کلیک کنید...

اینجا را کلیک کنید...

محل تبلیغات شما

اوند

محل تبلیغات

اوند
دینا
گچ
کی دبیلو سی
مونا
نیواروم
نیکان
نوین
گیتی پسند