به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، باشگاه گیتی پسند اصفهان بعد از اظهارات غیر حرفه ای مرتضائی سرمربی فرش آرا جوابیه زیر را صادر نمود
باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بعد از دیدار با فرش آرا و اظهار نظرهای متعدد عوامل باشگاه مذکور بنا را بر سکوت به منظور احترام به تیم مقابل و سازمان لیگ و جامعه داوری گذاشت و هیچ مصاحبه ای توسط سرمربی و یا بازیکنان گیتی پسند انجام نشد
ولی در یک اظهار نظر غیر واقع و غیر حرفه ای توسط سرمربی تیم فرش آرا مواجه شدیم که نگارنده موارد ذیل را به آقای مرتضائی یاد آور می شود
آقای مرتضائی ظاهراً جنابعالی فقط خارج از مسابقه اخلاق مدار هستید ولی در حین بازیها از این مبحث مستثنی می شوید که اگر نمیشدید در زمان پایان نیمه اول بازی با گیتی پسند و در شلوغی صحنه از پشت به داور حمله نمی کردید و به داور لگد بزنید که داور متوجه نشد که اگر متوجه شده بود شما شاید مادام العمر محروم می شدید (فیلم موجود است) آقای مرتضائی شما در جایگاهی نیستید که در خصوص بازیکن ملی پوش گیتی پسند که در رده ملی زحمات زیادی کشیده و جز نفراتی بوده که سوم جهان شده انتقاد کنید
آقای مرتضائی ما به احترام مجموعه بزرگ فرش آرا و حاج آقا مرتضائی باز هم سکوت می کنیم و بیش از این از شما نمی گوئیم
(فیلم ضربه سرمربی تیم فرش آرا به داور دیدار آقای ترحمی بزودی توسط باشگاه گیتی پسند منتشر خواهد شد تا در صورت صلاحدید مسئولین کمیته داوران برخورد قانونی نمایند)