به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با درخواست باشگاه گیتی پسند و موافقت باشگاه ملی حفاری اهواز همچنین سازمان لیگ فوتسال بازی هفته دوم این دو تیم در روز چهارشنبه 19 تیر ماه در اهواز از ساعت 18 به 17 تغییر کرد