به گزارش پایگاه خبری باشگاه داوران و نمایندگان دیدار برگشت فینال لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور مشخص شدندند
پنج شنبه 97.12.16 ساعت ۱۷
گیتی پسند _مس سونگون
نماینده محترم ........ مهدی هنروری
ناظر جناب جواد فهیمی ..........تهران
محمودرضا نصیرلو .............مازندران
ابراهیم مهرابی افشار ..............تهران
محمد رضا ذاکری ...............گلستان
حسین امیری ...................... فارس