سرمربی تیم مقاومت قرچک اظهار داشت: ما برای شکست گیتی پسند و اینکه شگفتی ساز شویم به اصفهان آمده بودیم.

رضا زرخانلی بعد از شکست سنگین تیمش مقابل گیتی پسند اصفهان

گفت:در آغاز بازی بازدن گل خیلی خوب از عهده کنترل بازی در آمدیم و توانستیم سریع ترین گل دریافتی را به تیم گیتی پسند در تمام این سالها تحمیل کنیم اما در ادامه تسلیم بازی خوب بازیکنان خلاق این تیم شدیم.

وی تصریح کرد: این تیم بازیکنان خلاق و گلزن و تکنیکی زیادی دارد،محمد شجری یکی از بهترین های این دیدار بود ما نفرات کافی برای بستن همه فضاها و کنترل این بازیکنان در اختیار نداشتیم و مهار این بازیکنان خیلی سخت است.

سرمربی تیم فوتسال مقاومت قرچک افزود: ما در دقایق پایانی از پاورپلی استفاده کردیم البته نه برای وقت کشی و کنترل بازی بلکه برای جبران گل های دریافتی که متاسفانه خیلی در این امر موفق نبودیم و گیتی پسند به آنچه که لیاقت آن را داشت رسید.