به گزارش پایگاه خبری باشگاه با درخواست باشگاه اهورا بهبهان مبنی بر برگزاری مسابقه یک ساعت زودتر از برنامه سازمان لیگ و موافقت باشگاه گیتی پسند جهت همکاری با این تیم زمان برگزاری مسابقه گیتی پسند و اهورا بهبهان از ساعت 18 به 17 در روز پنج شنه مورخ 12 مهر ماه تغییر کرد