به گزارش پایگاه خبری باشگاه دور رفت مسابقات گروه اول لیگ برتر فوتسال امید باشگاه های کشور از19 اردیبهشت ماه 97 به میزبانی باشگاه گیتی پسند برگزار خواهد شد

برنامه این مسابقات به شرح ذیل اعلام می گردد:

?ساعت 14 ماهان تندیس قم - سرخپوشان همدان
?ساعت 16 ملی حفاری ایران - مقاومت تهران
✅ساعت 18 گیتی پسند اصفهان - فرش آرا مشهد
20 اردیبهشت ماه 97
✅ساعت 14 ملی حفاری ایران - فرش آرا مشهد
?ساعت 16 سرخپوشان همدان - مقاومت تهران
?ساعت 18 گیتی پسند اصفهان - ماهان تندیس قم
21 اردیبهشت ماه 97
?ساعت 14 ماهان تندیس قم - مقاومت تهران
✅ساعت 16 سرخپوشان همدان - فرش آرا مشهد
?ساعت 18 گیتی پسند اصفهان - ملی حفاری ایران
22 اردیبهشت ماه 97
✅ساعت 14مقاومت تهران - فرش آرا مشهد
?ساعت 16 ماهان تندیس قم - ملی حفاری ایران
?ساعت 18گیتی پسند اصفهان - سرخپوشان همدان
23 اردیبهشت ماه 97
?ساعت 14 ملی حفاری ایران - سرخپوشان همدان
✅ساعت 16 ماهان تندیس قم - فرش آرا مشهد
?ساعت 18 گیتی پسند اصفهان - مقاومت تهران