باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند در سال 89 با رشته فوتسال وارد ورزش شد که در آن سال عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر فوتسال را بدست آورد
کادر فنی :
حسین افضلی ،علی صانعی ، محمد ناظم الشریعه ، سید مهدی ابطحی ، امیر فراشی ، محمد رضا کریمی ، امین کریمیان ، محمد مرادی ، حمید گرامی ، رضا نیکبخت ، محسن باطنی ، گوهری ، احمد رضا رسولی

بازیکنان:
ابراهیم مسعودی ، جاسم سلطانی ، محمد وزیرزاده ، صادق مرادی ، احسان زحمتکش ، مصطفی نظری ، بهروز جعفری ، سجاد بندی سعدی ، محمد همدانی ، مهدی مصطفوی ، مسعود دانشور ، افشین کاظمی ،محمد عبد یزدان ، دسیو ، مورنو ، گرلو