به گزارش پایگاه خبری باشگاه اولین دوره مسابقات مدارس فوتسال گیتی پسند جام شهدای مدافع حرم از 17 الی 18 اسفند ماه به میزبانی آکادمی فوتسال گیتی پسند فولادشهر برگزار خواهد شد

در این دوره از مسابقات 14 تیم از مدارس فوتسال گیتی پسند از سراسر کشور رقابت دو روزه خواهند کرد

برنامه مسابقات به شرح ذیل می باشد

ردیف

ساعت شروع

مسابقه

گروه

رده سنی

تاریخ برگزاری

1

8:30

خمینی شهر

زرین شهر

A

11/10/1382

17/12/1396

2

9

بهارستان

مشهد

A

11/10/1382

17/12/1396

3

9:30

اصفهان

کاشان

B

11/10/1382

17/12/1396

4

10

خمینی شهر

مشهد

A

11/10/1382

17/12/1396

5

10:30

بهارستان

زرین شهر

A

11/10/1382

17/12/1396

6

11

فولاد شهر

اصفهان

B

11/10/1382

17/12/1396

7

11:30

خمینی شهر

بهارستان

A

11/10/1382

17/12/1396

8

12

زرین شهر

مشهد

A

11/10/1382

17/12/1396

9

12:30

فولاد شهر

کاشان

B

11/10/1382

17/12/1396

10

14

کاشان

نیشابور

A

11/10/1384

17/12/1396

11

14:30

اصفهان

زرین شهر

A

11/10/1384

17/12/1396

12

15

خمینی شهر

فولاد شهر

B

11/10/1384

17/12/1396

13

15:30

نیشابور

اصفهان

A

11/10/1384

17/12/1396

14

16

زرین شهر

کاشان

A

11/10/1384

17/12/1396

15

16:30

بهارستان

فولاد شهر

B

11/10/1384

17/12/1396

16

17

نیشابور

زرین شهر

A

11/10/1384

17/12/1396

17

17:30

اصفهان

کاشان

A

11/10/1384

17/12/1396

18

18

بهارستان

خمینی شهر

B

11/10/1384

17/12/1396

19

8:30

دوم گروه A

دوم گروه B

 رده بندی

11/10/1384

18/12/1396

20

9

دوم گروه A

ادوم گروه B

رده بندی

11/10/1382

18/12/1396

21

10

اول گروه A

اول گروه B

 فینال

11/10/1384

18/12/1396

22

10:30

اول گروه A

اول گروه B

فینال

11/10/1382

18/12/1396