به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، در پی اظهارات کاظم سلیمانی دبیر سازمان لیگ در تاریخ 2 اسفند 96 در خصوص جوایز قهرمانی این تیم در لیگ برتر و تهاتر آن با بدهیهای این باشگاه به کمیته فوتسال ، باشگاه گیتی پسند اطلاعیه ذیل را صادر نمود.
بسم الله الرحمن الرحیم
درخصوص بیانات دبیر محترم سازمان لیگ فوتسال و با توجه به رسانه ای کردن موضوع توسط ایشان موارد ذیل قابل ذکر می باشد:
الف: بعد از تماس های تلفنی مکرر با دبیر محترم سازمان لیگ در اوایل سال 96 درخصوص مشخص نمودن میزان مبلغ نقدی تیم قهرمان در سال 95 ایشان متذکر شدند که در این رابطه هنوز هیات رئیسه هیچ تصمیمی نگرفته است.
ب: در تاریخ 22 مهرماه 96 طی شماره نامه 1354/96/110 خطاب به جناب آقای کفاشیان سرپرست محترم کمیته فوتسال این باشگاه درخواست پاداشهای نقدی طی سنوات گذشته را نمود که هیچگونه پاسخی داده نشد.(تصویر نامه فوق الذکر موجود است)
ج: طبق استعلام اخذ شده توسط این باشگاه از خزانه دار فدراسیون این واحد به صورت مکتوب بدهی این باشگاه را صرفا مبلغ سی و هفت میلیون تومان بابت جرایمی از قبیل تخلفات بازیکنان و تماشاگران فوتسال از سال 89 اعلام نمودند.
د: علی ایحال درخواست این باشگاه (که همان مورد بند ب ) می باشد همچنان بدون پاسخ مانده و لازم است برای شفافیت بیشتر درحسابهای فی مابین مبلغ پاداش های نقدی تیمهای اول تا سوم لیگ در هر سال مشخص گردد در ضمن در پرینت ارسالی از امور مالی فدراسیون هیچگونه تهاتری که دبیر سازمان لیگ اعلام نموده اند نمی باشد و اگر چنین اتفاقی صورت پذیرفته بهتر و لازمست یک نسخه از تهاتر نیز جهت ثبت در اسناد به اطلاع باشگاهها برسد.