باشگاه گیتی پسند به عنوان تنها نماینده اصفهان در لیگ برتر فوتسال در نظر دارد جهت تقویت تیم های پایه خود از علاقه مندان و واجدین شرایط در رده های سنی امید ، جوانان و نوجوانان تست گیری انجام دهد ، بدین منظور بازیکنان مستعد و علاقه مند اصفهانی در رده امید 11/10/76 به بعد ، جوانان 11/10/78 به بعد و نوجوانان 11/10/80 به بعد بر اساس زمانهای ذیل تست گیری می شوند.
تذکر: شروع تست گیری از تاریخ 23 دیماه 96 تا پایان سال طبق جدول زمان بندی زیر می باشد
رده سنی امید : روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 16:30 در سالن پیروزی اصفهان(خیابان حمزه اصفهانی)
رده سنی جوانان : روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 16:30 در سالن پیروزی اصفهان(خیابان حمزه اصفهانی)
رده سنی نوجوانان : روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته از ساعت 15:00 در سالن پیروزی اصفهان(خیابان حمزه اصفهانی)
خاطر نشان می گردد داشتن کارت بیمه ورزشی و لباس ورزشی برای تست گیری الزامی است
هدف گذاری باشگاه گیتی پسند استفاده از بازیکنان بومی و مستعد در سالهای آینده در تیم بزرگسالان باشگاه می باشد ،همچنین یادآور می شود هر سه تیم مذکور در فصل آینده در مسابقات لیگ برتر کشور شرکت خواهند کرد