به گزارش پایگاه خبری باشگاه، یکی از برنامه های ورزش کارکنان باشگاه که در روز چهارشنبه در محل کارخانه دینا پلیمر به میزبانی شرکت مونا پلیمر در شهرک صنعتی مورچه خورت برگزار گردید با استقبال خوب مدیران گروه صنایع گیتی پسند مواجه شد.

این دوره از مسابقات که ویژه مدیران و معاونین ستادی و کارخانجات گروه صنعتی گیتی پسند برگزار گردید در این روز دو رشته پرتاب توپ بسکتبال و ضربه فورهند پینگ پونگ با حضور  تعداد بیش از 60 نفر برگزار شد.

لازم به ذکر است مرحله بعدی مسابقات ویژه مدیران و معاونین در روز چهارسنبه مورخ 20 دیماه 96  به میزبانی شرکت آتی لوله در رشته های دارت و مسابقه پینگ پونگ برگزار می گردد.

طبق اعلام باشگاه گیتی پسند از ابتدای سال تاکنون مسابقات فوتسال و والیبال و بهمن ماه نیز مسابقات ویژه کارکنان برگزار می گردد.

تصاویر متعاقبا بارگزاری خواهد شد