به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، دور اول مرحله نهایی مسابقات فوتسال کارکنان گروه در روز جمعه۵'۸'۹۶برگزار ونتایج زیر بدست آمد.
سپهر پلیمر ۷ آبنوس ۰
سروش صنعت ۲ کیمیا چاوید یک ۰
در پایان این هفته ،تیمهای سپهر پلیمر وسروش صنعت با سه امتیاز اول ودوم وتیمهای کیمیا جاوید یک وآبنوس بدون امتیاز رده های سوم وچهارم را در اختیار دارند.
با توجه به سفرهای زیارتی بسیاری از همکاران به کربلای معلی ،مسابقات به مدت دو هفته تعطیل وادامه آن به جمعه بعد از اربعین حسینی دنبال خواهد شد.