به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، محمدحسین عراقی زاده قائم مقام گیتی پسند درخصوص وضعیت مهران عالیقدر گفت: بعد از غیبتهایی که مهران عالیقدر در تمرینات باشگاه داشت و عنداللزوم پس از گزارش مکتوب سرپرست تیم مبنی بر عدم حضور عالیقدر در تمرینات تیم فوتسال باشگاه ، به همین لحاظ از طریق کمیته انضباطی باشگاه و نیز سرپرست تیم وی به اصفهان دعوت شد ولی متاسفانه باخبر شدیم که مهران عالیقدر به دبی سفر کرده و در شیراز نیز حضور ندارد.
قائم مقام گیتی پسند گفت: متاسفم که عالیقدر که یک بازیکن ملی می باشد با ترک تمرینات و علیرغم داشتن قرارداد حرفه ای با باشگاه پس از عنوان کردن مشکلات شخصی و خانوادگی بدون اجازه باشگاه سر از کشورهای حاشیه خلیج فارس در می آورد.
عراقی زاده گفت: ما طبق ضوابط و مقررات فدراسیون و کمیته انضباطی با وی برخورد می کنیم و هرآنچه قانون بگوید تبعیت می کنیم.