به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با خبر شدیم آقای علیرضا جنتی مدیرعامل باشگاه گیتی پسند در غم از دست دادن پدر همسرشان به سوگ نشسته اند لذا بدینوسیله روابط عمومی باشگاه، این مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض مینماید.