پس از قهرمانی تیم فوتسال صنایع گیتی پسند در لیگ برتر فوتسال وحید شمسایی سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی تهران و علی رعدی سرمربی شهروند ساری در پیام هایی قهرمانی گیتی پسند را تبریگ گفتند ، همچنین علاسوند سرمربی تیم ملی حفاری اهواز برای مجموعه گیتی پسند آرزوی موفقیت در بازیهای آسیایی کرد و خاطر نشان کرد گیتی پسند نسبت به دیگر تیم ها یک برگ برنده داشت و از فرصت ها بهتر استفاده کرد و از تجربه بازیکنان خود بهره برد حتی زمانی که اشتباه هم داشتند با توجه به شرایطی که ایجاد کرده بودند جا برای خطا گذاشته بودند و توانستند جبران کنند.