روابط عمومی گروه صنایع گیتی پسند در پیامی قهرمانی تیم فوتسال باشگاه را تبریک گفت : در این پیام آمده است سومین قهرمانی تیم فوتسال گیتی پسند در لیگ برتر با حمایت تماشاگران به ویژه مدیران و کارکنان خدوم گروه صنایع گیتی پسند وعوامل باشگاه حاصل شد ، گروه صنایع گیتی پسند این قهرمانی را به مردم ورزش دوست اصفهان و عوامل باشگاه تبریک عرض می نماید