در این پیام آماده است این قهرمانی را به باشگاه، کادر فنی، بازیکنان و کارگران زحمتکش گیتی‌پسند و مردم اصفهان تبریک می‌گویم و امیدوارم این قهرمانی در ورزش اصفهان و سایر رشته‌های ورزشی نیز تداوم داشته باشد.
گیتی‌پسند مردم اصفهان را شاد کرد چرا که آنها مستحق قهرمانی بودند و امروز دیدیم که شهروندان اصفهانی در کنار تیم محبوب خود این قهرمانی را جشن گرفتند.