به گزارش پایگاه خبری باشگاه تیم فوتسال گیتی پسند با قهرمانی در لیگ برتر فوتسال باعث همدلی وصف ناپذیر در ورزش اصفهان شده از این رو باشگاه های سپاهان ، ذوب آهن ، سازمان ورزش شهرداری ، هیئت فوتبال اصفهان در پیام های جداگانه این قهرمانی را تبریک گفتند