به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، هر روز صبح میتوانید صفحه نخست روزنامه های ورزشی خارجی را در دکه روزنامه سایت باشگاه مشاهده نمایید:

15jan2015ma rca
15jan2015lagatza
15jan2015mundo
15jan2015sport
15jan2015sun15jan2015as15jan2015record
15jan2015toto15jan2015abola
15jan2015miror