به گزارش سایت باشگاه نتایج چهارمین شب مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند جام ولایت 3که شب گذشته در سالن شهدای مخابرات برگزار گردید به شرح
زیر رقم خورد
آبنوس 3 -آوند گسترش 1
کیمیا جاوید ب 4 مونا ماهان 2
سپهر فوم 2 دفتر مرکزی ب 0