به گزارش سایت باشگاه سومین شب مسابقات فوتسال کارکنان گروه صنایع گیتی پسند شب گذشته با دو دیدار در ورزشگاه شهدای مخابرات برگزار و نتایج زیر رقم خورد

فراز گستر 3        رعد اصفهان چالاک 9
کیمیا جاوید 3      دفتر اصفهان الف 3