تصاویر خاطره انگیز تیم فوتسال گیتی پسند در جام باشگاه های آسیا در کویت 2012
hIMG 1791 hIMG 1739 hIMG 2036
hIMG 2047 hIMG 2036 hIMG 1813