به گزارش سایت باشگاه دومین جلسه هیئت مدیره باشگاه گیتی پسند در سال 93 برگزار گردید
بر اساس این گزارش در این جلسه 4 ساعته که با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردید کلیات بودجه باشگاه در سال 93 مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین در این جلسه اعضاء موافقت خود را با تیمداری در دو رشته فوتبال در لیگ دسته اول کشور و نیز فوتسال در لیگ برتر کشور اعلام نمودند
در این جلسه علی طاهری مدیر عامل باشگاه برنامه پیشنهادی خود را در سال جاری اعلام و بین اعضاء مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت
در ادامه علیرضا جنتی رئیس هیئت مدیره باشگاه در مورد تیمداری و یا عدم آن در رشته فوتسال ، نتایج سال قبل و همچنین افق حضور در رشته فوتسال انتقادات مواردی را بیان نمود
که در نهایت اعضاء موافقت با حضور در لیگ فوتسال با هدف جوانگرایی و بومی سازی را اعلام نمودند
علیرضا جنتی در گفت و گو با سایت باشگاه اعلام کرد بررسی جهت انتخاب کادر فنی تیم های فوتبال و فوتسال توسط مدیر عامل باشگاه بزودی انجام و پس از پیشنهاد و تایید هیئت مدیره سرمربی فوتسال و فوتبال باشگاه معرفی خواهند شد
وی افزود به لحاظ زمان برگزاری لیگ فوتسال در مرداد ماه اولویت باشگاه معرفی سرمربی فوتسال است سپس فوتبال
رئیس هیئت مدیره باشگاه در پایان به حمایت اعضاء هیئت مدیره از مدیر عامل باشگاه اشاره نمود و بیان داشت گیتی پسند در طی چهار سال حضور خود در ورزش بعنوان قطب اول فوتسال ایران و آسیا معرفی شده و همچنین موفق به صعود از لیگ دسته سه فوتبال به لیگ دسته اول گردیده این نشان دهنده موفقیت باشگاه و روند رو به رشد آن بوده است