تصاویر خاطره انگیز تیم فوتسال گیتی پسند در جام باشگاه های آسیا در کویت 2012
gIMG 1029 gIMG 1021 gIMG 1024
gIMG 1067 gIMG 1977 gIMG 2021
gIMG 1994 gIMG 1973 gIMG 1904