محمد هاشم زاده در گفت و گو با پایگاه خبری باشگاه در رابطه با بازی اهورا بهبهان اظهار کرد: بازی خیلی خوبی بود و هر کس این بازی را دید لذت برد. تیم ما بسیار خوب کار کرد و از اکثر موقعیت ها به نحو احسنت استفاده کرد. در بازی های قبلی هم موقعیت های زیادی داشتیم اما از آنها استفاده نمی کردیم.

وی افزود: با تمرکز و آرامش توانستیم به خوبی بازی را مدیریت کنیم. با احترام به اهورا هم کم موقعیت دادیم و هم از موقعیت های زیادی که خلق کردیم به بهترین شکل استفاده کردیم.