به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، عصر روز شنبه با حضور مدیران باشگاه ، قرعه کشی هفته پایانی جایزه باران هفتگی باشگاه گیتی پسند برگزار و برندگان این هفته مشخص شدند
با پایان قرعه کشی هفتگی جایزه باران باشگاه گیتی پسند نفراتی که طبق دستورالعمل دارای امتیاز کافی شده اند به مسابقه جایزه باران میلیونی باشگاه راه یافته و هفته آینده با حضور مدیران باشگاه و گروه صنایع گیتی پسند مراسم پایانی و قرعه کشی انجام خواهد شد
اسامی برندگان هفته آخر جایزه باران :