با خبر شدیم سید مهدی حسینی سرمربی تیم نوجوانان گیتی پسند در غم از دست دادن پدر بزرگ خود سوگوار شده است ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بر خود واجب می داند ضمن ابراز همدردی با خانواده حسینی ، برای آن مرحوم از درگاه ایزد منان طلب مغفرت الهی نماید