به گزارش پایگاه خبری باشگاه، چهارمین هفته مسابقات ورزشی کارکنان گروه صنایع گیتی پسند با رعایت پروتکل های بهداشتی دوران کرونا وطبق زمانبندی مشخص برای حضور واحد های مختلف در مسابقات مذکور،با مشارکت ۸۰ نفر از همکاران گروه به میزبانی شرکت آذین لوله برگزار گردید.
در این مسابقات وبراساس نتایج حاصله نفرات مشروحه ذیل موفق به کسب رتبه های برتر گردیدند.
آقایان محمد حمیدی از شرکت آتی لوله ومهدی کلانتری از شرکت مونا پلیمر با کسب ۱۵ امتیاز و زمان ۱۹ ثانیه مشترکا"مقام اول.
آقایان حمید فتاحیان از شرکت آتی لوله ومهران مریدی از شرکت آذین لوله با ۱۳ امتیاز وزمان ۱۸ ثانیه مشترکا"مقام دوم.
آقای سعید اسماعیلیان از شرکت مونا پلیمر با ۱۳ امتیاز وزمان ۱۹ ثانیه مقام پنجم
آقای مصطفی رجبیان از شرکت آوند گسترش با ۱۳ امتیاز وزمان ۲۰ ثانیه مقام ششم