به گزارش پایگاه خبری باشگاه، از ساعت 18 روز شنبه طی ارتباط برخط از طریق صفحه اینستاگرام، در باشگاه فرهنگی ورزشی گروه صنایع گیتی پسند،مراسم قرعه کشی دومین هفته جایزه باران ورزشی در محل باشگاه برگزار و نفرات برتر به شرح زیر معرفی شدند.

شنبه:
کد پرسنلی: 15608، محمد حمیدی، آتی لوله، نسبت: همکار، مبلغ جایزه: 1.000.000ريال
کد پرسنلی: 10314، علی صالحیان، کیمیا جاوید ، نسبت:همکار، مبلغ جایزه: 1.000.000ريال

یکشنبه:
کدپرسنلی:6260، سعید جنتی، آتی قطعه، نسبت: همکار، مبلغ جایزه: 1.000.000ريال
کد پرسنلی:10486، سید محمدرضا شاه زیدی، مونا پلیمر ، نسبت: همسر، مبلغ جایزه: 1.000.000ريال

دوشنبه
کد پرسنلی:13809 ، مسعود صفری، کیمیا جاوید، نسبت: همکار، مبلغ جایزه: 1.000.000ريال
کد پرسنلی:113، مجید تاجی، دفتر اصفهان، نسبت: همکار، مبلغ جایزه: 1.000.000ريال

سه شنبه
کد پرسنلی: 12935، علیرضا ولی، آذین لوله، نسبت: همکار، مبلغ جایزه: 1.000.000ريال
کد پرسنلی: 12935، جواد طاهری، آذین لوله، نسبت: همکار، مبلغ جایزه: 1.000.000ريال

چهار شنبه
کد پرسنلی:970، رضا خادم الفقراء، دفتر اصفهان، نسبت: همسر، مبلغ جایزه: 1.000.000ريال
کد پرسنلی:14161، کیوان سلطانی، بهینه کار، نسبت: فرزند، مبلغ جایزه: 1.000.000ريال

هفتگی
کد پرسنلی:1468، علیرضا حمامیان، آذین لوله ، نسبت: همسر، مبلغ جایزه: 2.000.000ريال
کد پرسنلی:14350، محسن سعیدی، کیمیا جاوید، نسبت: همکار ، مبلغ جایزه: 2.000.000ريال


هر روز یک سئوال ،دوجایزه 1.000.000ریالی هر هفته دو جایزه ویژه 2.000.000ریالی
ارسال سئوالات،همه روزه ساعت 16 از طریق صفحه اینستاگرام باشگاه به نشانی ( fc_gitipasand)
فرصت ارسال پاسخ سئولات همه روزه بین ساعت 16 الی 24 همان روز به سامانه پیامکی (10003116282001)