عضو هیئت مدیره باشگاه گیتی پسند در خصوص آغاز دور جدید تمرینات تیم های پایه گیتی پسند جهت حضور در رقابتهای لیگ برتر امید ، جوانان و نوجوانان کشور گفت : با توجه به جلسه روز چهارشنبه اعضاء محترم هیئت رئیسه سازمان لیگ و مطرح شدن مسابقات پایه ، ظاهراً طبق پروتکل های بهداشتی قرار بر برگزاری این مسابقات می باشد و ما منتظر ابلاغ رسمی نحوه برگزاری و یا شروع مسابقات توسط ریاست محترم سازمان لیگ هستیم تا تصمیم گیری نمائیم جهت شروع مجدد تمرینات
عراقی زاده افزود : ما صرفاً بدلیل بلاکتلیفی مجبور به تعطیلی تمرینات تیم های پایه شدیم همانطور که در رده بزرگسالان را نیز طی چند نوبت سه الی چهار روز تعطیل نمودیم
قائم مقام گیتی پسند گفت : منتظر نامه سازمان لیگ مبنی بر تاریخ مسابقات ، نحوه برگزاری و شرایط میزبانی بصورت مکتوب هستیم تا پس از دریافت در خصوص آغاز تمرینات و یا درخواست میزبانی تصمیم گیری نمائیم
عضو هیئت مدیره گیتی پسند در پایان گفت : ما سالهای قبل نیز میزبانی های مختلفی را در سطح لیگ های برتر پایه انجام داده ایم ولی شرایط فعلی مستلزم دریافت مجوزهای خاص می باشد