به گزارش پایگاه خبری باشگاه، ظهر امروز در ادامه فعالیت های ورزش کارکنان باشگاه گیتی پسند، شرکت آذین لوله میزبان رشته فریزبی بود که بیش از 100 ورزشکار در قالب 34 تیم از شرکت های مختلف گیتی پسند در آن حضور داشتند
در پایان این مسابقات پرهیجان شرکت اصفهان چالاک با تیم حسین غفاری، مهرداد وحید و وحید بابایی با مجموع 90 امتیاز در زمان 71 ثانیه قهرمان این مسابقات شدند و تیم سروش صنعت با حضور آرمان شفیعی، ایمان شیرزادی و بابک محمدی با کسب امتیاز 85 و زمان 60 ثانیه در جایگاه دوم ایستادند، تیم اصفهان چالاک با حضور احسان بهارلویی، رحیم استارکی و عباس طاوسی با مجموع امتیاز 85 در زمان 65 ثانیه به مقام سوم رسیدند
تیم اصفهان چالاک با حضور محمد هاشمی، مهدی هاشمی و امیر یزدانی با کسب 85 امتیاز و زمان 71 ثانیه در جایگاه چهارم، تیم آتی لوله با حضور مرتضی میزبانی، یوسف نجفی و محمد جعفری با 85 امتیاز در زمان 75 ثانیه در رده پنجم و تیم آذین لوله با حضور حمید رضا دهخدایی، محمد رضا مرادیان و محسن توازیانی با کسب 85 امتیاز و زمان 81 ثانیه در رده ششم ایستادند.