با خبر شدیم حمید رضا دادخواه دبیر هیئت فوتبال استان اصفهان در غم از دست دادن مادر بزرگ خود سوگوار شده است ، باشگاه فرهنگی ورزشی صنایع گیتی پسند بر خود واجب می داند ضمن ابراز همدردی برای آن مرحومه طلب مغفرت الهی نماید