به گزارش پایگاه خبری باشگاه، از ساعت ۷:۳۰ روز دوشنبه ۲۸'۷'۹۹ کارکنان واحد های سروش صنعت وآوند گسترش از شرکت های گروه صنایع گیتی پسند ،با شور وهیجان قابل توجه آماده اجرای هفته چهاردهم پویش ورزش ومحیط کار با همراهی فدراسیون ورزش کارگران ،هئیت واداره ورزش کارگران استان اصفهان،و حمایت های همه جانبه مدیران ارشد گروه صنایع گیتی پسند واجرای پیوسته مدیران باشگاه مربوطه،با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی دوران کرونا،در فضای باز شرکت مذکور اجرا گردید.