به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با توجه به برنامه ریزی باشگاه گیتی پسند برای حضور موفق تیم های رده های سنی پایه در لیگ های برتر کشور فصل 99 اسامی کادر فنی تیم های ، نوجوانان ، جوانان و امید گیتی پسند مشخص شد

رده سنی امید

سید تقی موسوی- سرپرست

حمزه یوسفی- سرمریی

محمد عبدیزدان - مربی

آرمان بالو - مربی

روح الله احمدی -پزشکیار

علیرضا رهبران - تدارکات

 

رده سنی جوانان

مجید قاسمی - سرپرست

علی ناطقی - سرمربی

عماد طورانی - مربی

اسماعیل گرامی - مربی

روح الله احمدی - پزشکیار

علیرضا رهبران - تدارکات

 

رده سنی نوجوانان

احسان ابراهیمی - سرپرست

سید مهدی حسینی - سرمربی

علیرضا جعفری - مربی

رضا امینی - مربی

احمد نورصبحی- پزشکیار

علیرضا رهبران - تدارکات