به گزارش پایگاه خبری باشگاه ، با هماهنگی مدیریت پزشکی ورزشی باشگاه گیتی پسند دیروز از کلیه کادر و بازیکنان این تیم تست pcr  گرفته شد 

در همین رابطه دکتر امیر حسین روشنفکر مدیر پزشکی ورزشی باشگاه اعلام نمود جواب کلیه تستها منفی بوده و هیچ مشکلی برای ادامه تمرینات نمی باشد

وی افزود : طبق دستورالعمل ستاد کرونا در ورزش به فاصله حدود 4 روز به اولین دیدار رسمی مجدداً از عوامل تیم تست بعدی گرفته خواهد شد