اولین روز مسابقات مدیران گروه صنایع گیتی پسند(گرامی داشت یاد وخاطره مدیر عامل فقید گروه)،از ساعت۱۲:۳۰روز دوشنبه۳۱'۶'۹۹به میزبانی شرکت آتی لوله و حضور ۹۱ نفر مدیران مجاز در این فعالیت آغاز وپس از دو ساعت رقابت صمیمانه، رتبه های برتر به شرح زیر معرفی گردیدند.
حسین امینی از انبار محصول با ۱۹۱ امتیاز مقام اول
علیرضا شاهی از شرکت آبنوس با ۱۸۹ امتیاز مقام دوم.
میثم کاظمی از شرکت کیمیا جاوید با ۱۸۸ امتیاز مقام سوم.
حمید رضا زرین نگار از شرکت اصفهان چالاک با ۱۷۰ امتیاز مقام چهارم.
امیر حسین انصاری پور از انبار محصول با ۱۵۳ امتیاز مقام پنجم
داود احمدیان از شرکت آذین لوله با ۱۵۲ امتیاز مقام ششم.

جهت مشاهده تصاویر بر روی اینجا کلیک نمایید