به گزارش پایگاه خبری باشگاه، باشگاه گیتی پسند در نظر دارد با توجه به دستورالعمل‌های ارسالی از سوی سازمان لیگ فوتسال فعالیت تیم های پایه خود را در رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید در هر سه رده لیگ برتر کشور آغاز نماید
در همین راستا و از هفته آینده تست گیری سه رده با اطلاع رسانی قبلی آغاز می گردد
تست گیری رده جوانان :روز شنبه 29 شهریور ماه ساعت 16:45 سالن پیروزی
شرایط سنی 80/10/11به بالا
همراه داشتن البسه و کارت بیمه ورزشی الزامی است
زمان تست گیری رده های امید و نوجوانان متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد